Stark e-utveckling trots tuffa jämförelsetal

Barnartiklar och leksaker växte med 20 procent under första kvartalet 2018, vilket var något svagare än samma period i fjol. Detta beror delvis på att delbranschen var en av de snabbast växande under fjolåret, vilket lagt årets ribba högt.

En annan faktor är att leksaksbranschen är en av de mest säsongsbundna i sällanköpsvaruhandeln i och med att en hög andel av årets försäljning sker inför jul, vilket kan dämpa efterfrågan under första kvartalet.

Källa: E-barometern

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter