Branschorganisationen för alla som arbetar med
leksaker, hobby-, barn- och babyprodukter

medlemskap

Vi gör din vardag enklare!
Ta reda på hur du blir medlem

LEKEn ÄR VIKTIGT

Leken är viktigt för barnets
lärande och utveckling 

Våra medlemmar gör allt för att
barnen ska ha säkra produkter.

nyheter

2018 > 11

Vår oro för vilka gifter våra barn utsätts för är befogad och att rubriker som ”Så giftiga är dina barns leksaker” förekommer i media inför jul är ingen tillfällighet. Men är verkligen leksakerna giftiga?

Alla föremål och material, naturliga som konstgjorda, är uppbyggda av kemiska föreningar. För att minimera risken att vi som konsumenter utsätts för hälsorisker på grund av dessa, finns det regler. Av alla produkter du omges av i din vardag är leksakerna den mest reglerade. Det är därför svårt att föreställa sig att det i Sverige är möjligt att köpa en ”giftig” leksak.

Visste du till exempel att en plastsked för att (låtsas)mata en docka har striktare krav på sig än en riktig plastsked som är avsedd att stoppa i barnets mun? Liksom maskeradkläder för barn gentemot de kläder barn har på sig dagligen?

En leksaksflöjt omfattas av strängare regler än ett riktigt instrument som ett barn spelar på. Gummileksaker har striktare krav än de latexhandskar som barn kan använda när de målar. En dockservis är hårdare reglerad än en riktig kopp. Exemplen är många.

Medlemmarna i Lek & Babybranschen strävar ständigt efter att uppfylla alla krav som ställs i standarder, förordningar och direktiv som reglerar vår bransch. Majoriteten av de svenska företagen går ibland även längre än vad lagstiftningen kräver.

- Vi uppmuntrar till marknadskontroller och är tacksamma över att leksaker som inte lever upp till alla krav tas bort från marknaden. Myndigheterna gör stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Därför blir det missvisande när man till exempel skriver att var sjunde leksak innehåller för höga halter av farliga ämnen, säger Jennifer Rydén Englund, vd i Lek & Babybranschen.

Att påstå att leksaker är giftiga är därför inte bara felaktigt, det skrämmer upp och vilseleder konsumenterna på ett obefogat sätt.

- Köp leksaker som har CE-märkning. Då ska du som konsument känna dig trygg oavsett om leksaken är tillverkad inom eller utanför EU. CE-märket bekräftar nämligen att leksaken uppfyller kraven i gällande EU-lagstiftning, säger Jennifer Rydén Englund och uppmanar till försiktighet vid nätshopping utanför EU.

- Köper du från en aktör utanför EU så är det du som är importör och har ansvaret om något händer med produkten eller om ett barn blir skadat.

Läs hela inlägget »

Barnens Dag kommer att firas i Sverige den sista lördagen i april varje år. 2019 kommer datumet vara den 27 april!

En dag då vi ska uppmärksamma barnen och lyfta hur viktigt det är med leken för barnens utveckling! Lek & Babybranschen har i många år försökt att få till en Barnens Dag och nu äntligen kommer vi kunna fira den  2019. 

Vi vill att det ska vara en igenkänningsfaktor på dagen och har därför tagit fram en logotype.
Medlemmar i Lek & Babybranschen har rätt att använda logotypen är du icke medlem så kontakta kansliet.

Håll utkik för mer information kommer att komma..
 

Läs hela inlägget »

Den heter Bumprider Connect och har skapat en ny kategori av barnvagnar.
Inga begränsningar, inga omvägar och promenaden kan tas precis dit man vill även om det är trångt.
Dessutom blir den imponerande liten som hopfälld.

Enligt juryn har man med den här vagnen i mångt och mycket lyckats bocka av det som andra kompaktvagnar saknar: ställbart fotstöd, svängbar bygel, låsbara framhjul, fullt liggläge och hög maxvikt. Och detta utan att kompromissa med barnets komfort.
Vagnen löser också ett reellt problem för föräldrarna. Med ett enkelt klick och två smarta magneter kan två (eller fler!) Connect fästas ihop till en lättkörd syskonvagn! Något som öppnar upp oändligt med möjligheter för att anpassa vagnen efter stundens behov.
 
Branschorganisationen Lek & Baby-branschen som utser Årets Babyprodukt har även ytterligare några kategorier för att premiera innovation. I Barn på väg är det världens första i-Sizegodkända bältesstol, BeSafe iZi Flex FIX i-Size från HTS Safety AB. Rymlig inuti och smal utanför och dessutom kan den bli ännu säkrare med särskilda extraskydd som fästs runt kanterna.
 
I den nya kategorin Årets miljöprodukt vill juryn framhäva de produkter som hjälper till att leda hela branschen åt rätt håll, för ett mer hållbart konsumerande. HeroEcoBottle är den första nappflaskan som kombinerar glasflaska med bioplast.
 
Nästa kategori är Säkerhet och här vann Parvel, en babyvakt utan sladdar, batterier som måste laddas och med minimal strålning. Istället för ljud eller bild registrerar den temperatur och rörelse. Den är dessutom så liten att den kan placeras helt nära barnet.  Till detta finns en mobilapp där man kan få en varning om barnet blir för varmt eller för kallt och rörelsesensorn berättar direkt om barnet vaknat eller är på väg att göra det.
 
Går det att återuppfinna en så självklar produkt som haklappen? Ja, det menar juryn och motiverar varför HeroEcoFeeding Starter pack vinner i kategorin Äta sköta sova.
Det som imponerar är hur man kombinerat det bästa av det mesta och framför allt haklappen som fästs ihop med silikonmattan med hjälp av magneter, och därmed helt eliminerar fläckar och att matrester faller ner i barnets knä.

Läs hela inlägget »

Om du som privatperson köper leksaker från en aktör utanför EU och säljer dem vidare på Blocket eller liknande.
Då bör du vara medveten om att det är du som är ansvarig importör och får stå till svars om ett barn blir skadat.
 

Detta ansvar gäller alltså även för privatpersoner som handlar på till exempel Wish och Alibaba. Något som många inte har en tanke på när de säljer sina saker vidare på olika köp och sälj sidor.
 
- När vi nyligen gjorde en analys, visade det sig att fem av nio produkter vi köpt in inte klarade säkerhetstesterna samt att ingen av dem var korrekt märkta.
- Detta är allvarligt eftersom den här typen av handel växer mycket, säger Jennifer Rydén Englund, vd på Lek & Babybranschen.
 
Leksaker är hårt reglerade lagmässigt för att säkerställa att barnen inte utsätts för några onödiga risker. För att en leksak ska få säljas i Sverige och inom EU så måste den
uppfylla ett stort antal krav. Företagen måste dessutom enligt leksaksdirektivet göra riskbedömningar och fylla i tekniska rapporter.
 
För det första måste leksaken vara CE-märkt. Finns CE-märket på leksaken så garanterar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven. Vidare ska det finnas kontaktuppgifter till tillverkaren och importören och nödvändiga varningar ska finnas och vara korrekta. Är leksaken inte avsedd för barn under tre år ska varningstexten ”inte lämplig för barn under tre år” eller symbolen med en ledsen bebis finnas.
 
Lek & Babybranschen inhandlade totalt tolv produkter och skickade in nio av dem för analys. Ingen var korrekt märkt och fem klarade inte säkerhetstesterna.
 
Ingen av dessa tolv leksaker uppfyllde alltså de krav som gäller för att de ska få säljas inom EU. Endast en hade CE-märkning och det saknades adress till tillverkare/importör på samtliga. Varningar förekom men inte på svenska som lagen kräver.
 
- Vi uppmanar till försiktighet och eftertanke. Är en produkt orimligt billig så ställ dig frågan varför. Tänk också på att det är du som privatperson, när du agerar importör, som är ansvarig för säkerheten hos produkten.
 
- Handlar du från våra medlemmar kan du känna dig säker på att leksaker, barn- och babyprodukter uppfyller alla krav och har genomgått de tester som krävs, avslutar Jennifer Rydén Englund.
 
Inköpta produkter:

 • New Slime Kit Make Your Own Slime
 • Infant Baby Toddler Kid Soft Ball
 • Hand Putty Slime Play Dough Magnetic
 • Skallra plyschdjur
 • Pacifier Chain Clip Animal Toys Plusch
 • Handtag till Avent Natural
 • Hängande Plyschfigur Elefant med tuggsak för munnen
 • New Kids Toys Rattle Tinkle Hand Bell
 • Snow Mud Fluffy Floam Slime
 • Slime Squishy
 • Kids Anti-Stress Toys Butter Slime
 • New USA Baby Dummy Pacifier Chain Climp


Exempel:
Produkten ”Gör ditt eget slime-kit”, visade sig pulvret som används ha en mycket hög migrationsnivå av bor vilket innebär att materialet innehåller borax eller borsyra. Denna nivå accepteras inte för produkter som säljs i EU och kan få negativ hälsoeffekt för barn som leker med produkten. Det finns en risk att barnet får utslag eller kan få brännskador vid lek.
 
Produkten Glow Powder visade högre migration av zink än vad som är tillåtet. Vi lät även testa en napp som håller koll på bebisens temperatur. I den nappen fanns en för hög halt av bly. Vi testade enligt RoHS-direktivet som först och främst relaterar till miljöskydd så den höga blynivån behöver inte vara en direkt säkerhetsrisk för barnet.
 
Två produkter, en plyschfigur som barnet ska ha i munnen och en plyschskallra som man fäster på vagnen, testades för att se om de klarade tester för smådelar. Båda produkterna hade delar som lossnade vid dragtestet vilket är oacceptabelt och överensstämmer inte med kraven.
 
För att en leksak ska få säljas måste den:

 • vara CE-märkt
 • vara märkt med adress till tillverkaren
 • vara märkt med adress till importören
 • ha rätt varningar och instruktioner på svenska

 
 
Produkterna är testade hos ALS Scandinavia AB som är ackrediterad av Swedac.
 
 

Läs hela inlägget »

årets leksak

årets spel

årets babyprodukt

Om oss

Lek & Babybranschen ska se till att alla som säljer leksaker, hobby-, barn - och babyprodukter i Sverige är införstådda med gällande lagar och förordningar.

Alla som arbetar med produkter inom våra områden ska vara medlemmar och vi ska verka för att inga farliga leksaker eller barn- och babyprodukter kommer in i landet.

KALENDARIUM

SAMARBETSPARTNERS

Lek & Babybranschen , Box 22 307, 104 22 Stockholm
  Dataskyddspolicy