historik

Lek & Babybranschen bildades den 1 januari 2015 efter att branschorganisationerna Leksaksbranschen och
Barn och Baby gick samman och bildade ett ny gemensam förening.

Syftet med sammanslagningen av detaljister och leverantörer var att vi ville stärka och utveckla branschen. Vi fick nu en kraftfull organisation som kan jobba för branschens viktiga frågor samtidigt som vi fick en bred kontaktyta gentemot myndigheter, andra organisationer och medier. Den gamla uppdelningen handlare och leverantörer var inte längre relevant.