top of page

Digital heldags utbildning leksakers säkerhet 12 april


Utbildningen riktar sig till dig som säljer leksaker och som arbetar i butik är tillverkare och/eller importör av leksaker.


I utbildningen medverkar Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Christian Wetterberg, Lego och det kommer finns utrymme för diskussioner och frågor

För dig som har varit med på någon av våra tidigare utbildningar kan det bli en del upprepningar men det vet vi att många uppskattar och går därför utbildningen vid flera tillfällen. För dig som inte har varit på någon av våra utbildningar i leksakssäkerhet tidigare är detta ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om vad som krävs för att sälja leksaker.


När: tisdag den 12 april 2022 ca 10.00-16.30 Var: Online via Teams (länk skickas vid anmälan)


UR INNEHÅLLET


Vem ansvarar för leksakers säkerhet? Alla som ingår i leveranskedjan har någon form av ansvar för leksakernas säkerhet. Vi igenom vilket ansvar du har beroende på om du är tillverkare, importör eller distributör (återförsäljare).


Vilken information ska en EG-försäkran om överrensstämmelse innehålla och hur ska den vara utformad? Det ska finnas en EG-försäkran om överrensstämmelse för varje leksak för att de ska få säljas. Tillverkare ska inneha den, importören ska ha en kopia och distributörer/återförsäljare ska på begäran kunna se till att myndigheter får en kopia.


Vi går igenom hur en EG-försäkran ska vara utformad, vem som får signera den och vad som ska vara utfört innan en EG-försäkran om överrensstämmelse får upprättas.


Vilken märkning ska leksaken vara försedd med? Alla som säljer leksaker (tillverkare, importörer och distributörer/återförsäljare) har ett ansvar för att leksakerna är korrekt märkta. Vi går igenom krav på märkning som finns i lagstiftning och standarder.


Vad ska den tekniska dokumentationen innehålla och vem ska inneha den? Innan en leksak släpps ut på marknaden ska den tekniska dokumentationen vara upprättad. Vi går igenom vem som får upprätta den och vad man som importör eller distributör/återförsäljare bör tänka på.


Kemikaliekrav för leksaker och exempel på vanliga brister Kemikalieinspektionen berättar om kemikaliekrav på leksaker och ger tips om vad man bör tänka på. Vi går igenom vilka ändringar som är på gång inom kemikalieområdet.


Kemikaliesäkerhetsbedömning Vad är en kemikaliesäkerhetsbedömning och vad kan den innehålla?


Standarder Vilka standarder gäller för leksaker och vilken betydelse har de? Vilka ändringar är på gång?


Var finns det mer information?

Vi går igenom var du hittar informationsmaterial på webben


Diskussioner/Frågor Det kommer finnas utrymme för diskussion och frågor efter varje pass. Utbildningen kommer att spelas in och därför kommer vi inte kunna ta frågorna löpande under föreläsningen. Dagen kommer även avslutas med en frågestund


Skicka gärna in era frågor innan utbildningen så föreläsarna hinner förbereda sig.


Kursavgift:

Medlem i Lek & Babybranschen: 2 100 kr ex moms Icke medlem: 3 100 kr ex moms


Anmäl dig senast den 8 april 2022 till jennifer@lekobaby.se. Vid anmälan uppge fullständiga fakturauppgifter.


Anmälan är bindande - det går dock att överlåta anmälan till en annan person.

Filmning Lek & Babybranschen kommer att spela in utbildningen.

96 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page