top of page

Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har under 2023 granskat 280 varor – leksaker, smycken, elektronik och varor i mjuk plast – inköpta från 81 olika webbplatser.


Resultatet visar att många av de kontrollerade företagen säljer varor som innehåller farliga ämnen. Det gäller särskilt dropshippingbutiker.


En dropshippingbutik ser ut som en vanlig webbutik, men saknar eget lager. Istället levererar en grossist varan direkt till kunden.

Av varorna som köptes från dropshippingbutiker innehöll 77 procent otillåtna ämnen, för marknadsplatser var siffran 42 procent och för traditionella webbutiker 34 procent.


Farliga ämnen som förekom var bly i elektriska produkter, kadmium i smycken, kortkedjiga kloroparaffiner och ftalater i mjuk plastmaterial.


Webbplatserna som granskats riktar sig till den svenska marknaden. Produkterna som kontrollerats har valts ut av Kemikalieinspektionen baserat på risk. Resultatet av granskningen speglar därför inte hela marknaden.


Råd till konsumenter som handlar på nätet

  • Ta reda på var produkten skickas ifrån. Produkter som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de till exempel saknar korrekt märkning eller innehåller vissa förbjudna hälso- eller miljöfarliga ämnen.

  • Var försiktig med att köpa produkter som är extremt billiga. Du får det du betalar för. Risken är stor att du får hem något av sämre kvalitet än du tänkt dig, eller en piratkopia.

  • Fundera en extra gång när du köper billig elektronik såsom hörlurar eller laddare. Välj hellre kända varumärken.


Farliga ämnen som förekom i produkterna


  • Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.

  • Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer.

  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.

  • Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page