top of page

Nästan varannan handlare utsattes för brott under 2023

Under 2023 ökade brott mot handeln och dess personal. De mest utsatta länen var Stockholm, Skåne och Örebro. Detta visar Svensk Handels Trygghetsbarometer, som har mätt handlarnas brottsutsatthet för helåret 2023. Svensk Handel kräver nu konkret handling för att vända trenden.


Leksakshandeln var en av de mest utsatta delbranscherna.

Säkerhetsindex, alltså andelen butiker som utsatts för antingen stöld, ringa stöld, hot eller våld i samband med stöld, inbrott, hotfullt beteende eller blivit utsatta för bedrägeriförsök, uppgick 2023 till 44 procent, vilken är en ökning jämfört med 2022, då siffran var 43 procent.


Precis som föregående år är det alltså nästan varannan handlare som utsatts för någon form av brott under det gångna året.


- Vi kan smärtsamt konstatera att brotten mot handeln och dess personal inte avtar. Tvärtom så såg vi en ökning under 2023. Regeringen och ansvariga myndigheter måste ta dessa uppgifter på största allvar och agera nu. Trenden vi ser är dyster, och situationen är för många handlare ohållbar, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.


Stölderna fortsätter att drabba den svenska handeln mycket hårt och är det brott som flest handlare utsätts för. Mest utsatta under 2023 var handlare i Stockholms län, Skåne län samt Örebro län.


- Vi brukar säga att det stjäls för ungefär 8,5 miljarder kronor inom handeln årligen. Tyvärr tror vi att det finns goda skäl till att revidera upp den siffran. Från våra medlemmar hör vi att stöldproblematiken vuxit explosionsartat under de senaste åren, och att den främst är driven av organiserad brottslighet, säger Nina Jelver och fortsätter:


- Regeringen har varit tydlig med dess ambition om att fler mängdbrott ska klaras upp, nu är det dags att gå från ord till handling. Ett trendbrott måste ske 2024.


Resultaten från Trygghetsbarometern 2023 visar att anmälningsbenägenheten bland svenska handlare fortsätter att vara allt för låg. Enbart 35 procent av alla stölder som begicks anmäldes och nästan var tredje handlare som utsattes för hot eller våld kopplat till stöld, eller inbrott valde att inte anmäla. Skälen till detta är flera. Svensk Handel har länge varnat för att ett negligerande av mängdbrotten riskerar att leda till uppgivenhet och ett bristande förtroende gentemot rättsväsendet, då det signalerar att det är snudd på riskfritt att begå brott i butik. Trots detta uppmanar Svensk Handel sina medlemmar till att fortsätta anmäla brott som begås.


- Vi har full förståelse för att handlare tröttnat på att anmäla brott som sällan leder någonvart. Men det återkommande temat vi hör från Polisen är att frågan tas på betydligt större allvar ifall problematiken avspeglas i statistiken. Vår uppmaning är därför tydlig. Anmäl alla brott. Tillsammans kan vi se till att göra vår del för att bryta den dystra trend vi ser i årets rapport, säger Nina Jelver.


Län där högst andel av butikerna utsatts för stöld:

 1. Stockholms län (andra plats ifjol)

 2. Skåne län (femte plats ifjol)

 3. Örebro län (första plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för hot och våld är störst

 1. Örebro län (första plats ifjol)

 2. Skåne län (åttonde plats ifjol)

 3. Stockholms län (fjärde plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för brott är störst (Säkerhetsindex 5)

 1. Skåne län

 2. Örebro län

 3. Stockholms län

 4. Uppsala län

 5. Västra Götalands län

Källa och bild: Svensk Handel

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page