top of page

Nu slopas kravet på att spara papperskvitton

Regeringen har fattat beslut om att ta bort kravet på att räkenskapsinformation som till exempel kvitton och fakturor ska sparas i pappersformat om materialet finns digitaliserat.


Ändringen gör det enklare för dig som har företag, genom att minska både administration och kostnader.


De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och Bokföringsnämnden ska ta fram ett förslag som beskriver de organisatoriska förutsättningarna och vilka tekniskalösningar som krävs. Det förslaget väntas inte vara klart förrän till hösten.


Så from den 1 juli kan du kasta din kvitton och pappersfakturor om du har sparat de digitalt.

5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page