top of page

Omröstning i Europaparlamentet om förordningen om leksakers säkerhet

Efter omröstningen igår i Europaparlamentet om den föreslagna förordningen om leksakers säkerhet är Toy Industries of Europe (TIE) mycket oroad över de oavsiktliga konsekvenserna av omröstningen. Vissa av de obligatoriska kraven kan inte omsättas i praktiken.

 

Pressmeddelande från Toy Industries of Europe(TIE), rösten för företag och branschorganisationer för leksaker i hela Europa.


Bryssel den 13 mars 2024


Genom att be om det omöjliga ger parlamentet enorma fria händer till oseriösa näringsidkare som kommer att fortsätta att tillverka osäkra leksaker utan att oroa sig för några nya regler. Konsumenterna pressas i händerna på dessa handlare, och det är svårt att tro att detta är Europaparlamentets mål. Toy Industries of Europe uppmanar andra europeiska institutioner att mildra de negativa effekterna av Europaparlamentets betänkande.

 

Även om vissa förbättringar kommer att bidra till en effektiv tillämpning och efterlevnad av säkerhetsstandarder för leksaker, kvarstår viktiga problem:

 

  • Europaparlamentets betänkande gör det omöjligt att använda naturligt förekommande ingredienser i leksaker. Det betyder att säkra leksaker som kritor, färger, kritor etc kommer att förbjudas.

  • Vidare blir det extremt svårt att behålla nuvarande undantag för säker användning av rostfritt stål, vilket är nödvändigt för utomhusleksaker som studsmattor, gokarts mm. Inget alternativt material kan konkurrera med hållbarhets- och säkerhetsstandarder för rostfritt stål för leksaker.

  • Övergångsperioden på 30 månader är för kort för att tillåta leksakstillverkare göra de betydande ändringar som krävs för att följa den nya regeln – av vilka många ligger utanför deras kontroll. Efter ikraftträdandet måste leksakstillverkarna vänta på införandet av nya standarder, få klarhet i vissa undantag enligt förordningen och implementera ett digitalt produktpass som ännu inte har utvecklats (dessa steg kan lätt ta mer än 30 månader). Och sedan börja den normala processen att utveckla en kompatibel leksak, som varar i 18 månader.

  • Tyvärr missade Europaparlamentet ett enkelt tillfälle att åtgärda kryphålet som gör att säljare utanför EU kan sälja osäkra leksaker på onlinemarknadsplatser. Det är en besvikelse för leksakstillverkare som prioriterar säkerhet att se att onlinemarknadsplatser fortfarande inte har något juridiskt ansvar för försäljning av osäkra leksaker från tredjelandsäljare på deras plattformar.

 

Vi hade också hoppats på att den begränsade försäljningsperioden för säkra leksaker som redan finns på marknaden skulle avskaffas när de nya reglerna träder i kraft. Förlängningen till 20 månader räcker inte: hundratusentals säkra leksaker som finns kvar på butikshyllorna längre kommer att behöva återkallas och förstöras. Detta är ett oförlåtligt slöseri.

 

”Trots avsikten att göra det motsatta har Europaparlamentet faktiskt tagit ett steg bakåt när det gäller säkerheten för barn och leksaker. Vi hoppas att man längre fram i lagstiftningsprocessen kommer att ta större hänsyn till om det som föreslås är realistiskt eller inte och om det verkligen ökar säkerheten för leksaken, säger Catherine Van Reeth, generaldirektör för TIE . ”
Vår sektor prioriterar barns säkerhet och välbefinnande i hela Europa. För att uppnå detta behöver vi bestämmelser som är verkställbara och som inte paradoxalt nog gynnar oärliga operatörer på bekostnad av pålitliga leksakstillverkare. ”

De aspekter av Europaparlamentets ståndpunkt som TIE annars kan acceptera är:

 

  • Digital Product Passport (DPP) används för förenkling. Tillverkare kan till exempel tillhandahålla försäkran om överensstämmelse i DPP.

  • Ett totalförbud mot kemikalier som är hormonstörande för människors hälsa har förespråkats. Leksaker som följer det nuvarande direktivet utgör ingen risk i detta avseende, men ett totalförbud skulle kunna bidra till att göra saker tydligare för alla.

  • Kraven på fysisk och psykisk hälsa är tydligare och mer genomförbara. Endast regler som kan tillämpas och tillämpas kommer att ha en positiv inverkan på barns säkerhet.

  • Det förtydligas att marknadsövervakningsmyndigheter alltid måste kontakta den ekonomiska aktör som ansvarar för en leksaks överensstämmelse. På så sätt blir det möjligt att snabbt ingripa vid säkerhetsproblem.

  • Stöd till små och medelstora företag att uppfylla de nya kraven i denna förordning.

 

32 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page