Personer som använder ledarhund ska inte utestängas från butiker och restauranger. Regeringen ger Di

Personer som använder ledarhund ska inte utestängas från butiker och restauranger. Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra informationsinsatser om skyddet mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning som använder ledar- eller assistanshund som hjälpmedel.


Personer som använder ledar- och assistanshund stängs ofta ute från besök i butiker och restauranger på grund av att man inte får ta med hundar in i lokalerna. I diskrimineringslagen finns bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Regeringen ger nu DO i uppdrag att sprida information om lagens bestämmelser i syfte att höja kunskapen hos berörda målgrupper.


- Personer med funktionsnedsättning som behöver ledar- eller assistanshund ska inte stängas ute från viktiga platser i vårt samhälle: att kunna gå i affärer eller äta på restaurang. De har rätt att få delta i samhället fullt ut precis som alla andra. Därför ger vi nu DO ett viktigt uppdrag att genomföra informationsinsatser om rätten att använda ledar- eller assistanshund, säger Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering.


I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till exempelvis restauranger och butiker samtidigt som rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar som astma- och allergi också ska beaktas. I genomförandet av uppdraget ska DO samverka med Livsmedelsverket och Myndigheten för delaktighet samt samråda med berörda civilsamhällesorganisationer.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla