top of page

Se över din säkerhet inför sommaren

Många tar semester i sommar men inte alla. Tyvärr verkar vissa kriminella arbeta som mest frekvent under denna period, då ordinarie personal inte finns på plats och extrapersonalen som jobbar ofta inte har samma erfarenhet eller vet hur saker bör hanteras.


Det kan därför vara läge att se över er säkerhet lite extra med start redan nu. Här nedan finner du lite tips på hur du skyddar ditt företag för bedragare i sommar.

 

Bedrägeri Precis som tidigare somrar kommer vi troligen att drabbas av en ökande mängdbedrägerier. Dessa bedrägerier kan komma som bluffakturor, växling av falska sedlar, returer av falska köp med mera.


Bedragarna fokuserar oftast på perioder då många använder sig av extrapersonal, som inte vågar i fråga sätta riktigheten i kraven eller inte känner till vilka rutiner som gäller.


Säkerställ därför att ni har goda rutiner som all personal känner till inför sommaren.


Gör även tydligt för personalen att det alltid finns någon att rådfråga på plats eller via telefon och att det ALLTID är okej att fråga. Tacka aldrig ja till något via telefon.


Intern oärlighet

Inför semestrarna upplever många handlare en oro för att lämna över butiken i personalens händer. Detta beror nästan alltid på att man som arbetsgivare slarvat med att skapa och förmedla bra säkerhetsrutiner till personalen. Ett exempel på detta är rutiner kring personalköp, d.v.s. vad som gäller om personalen vill handla i butiken eller hur kontanthanteringen ska gå till.


En grundförutsättning för att chefer och personal ska kunna lita på varandra är att det finns tydliga och välkända regler och rutiner som gäller alla som arbetar i butiken. Reglerna bör dessutom alltid kompletteras med olika former av kontroller, till exempel hemgångskontroller och/eller kontrollköp.

 

Rån, hot och stöld

Sträva alltid efter att möta alla kunder med ett leende och ge dem en god service. Förutom att detta är positivt för er försäljning ökar det er kontroll över butiken och minskar riskerna. För hanteringen av kontanter i butiken finns många lösningar, men den enklaste är en sedel deponeringsbox i kassan som höjer rånskyddet avsevärt.

 

Förberedelser

Fem enkla punkter ger dig kontroll över butiken inför sommaren.

  • Riskbedöm Din verksamhet

  • Upprätta eller uppdatera rutiner

  • Informera och utbilda personalen

  • Anskaffa eventuell saknad utrustning

  • Kontrollera

 

Genom att skapa ett tydligt regelverk och att kontrollera detta regelbundet skapas en trygghet för både personal och arbetsgivare.


Skriv ner rutinerna och se till att all personal läser och skriver under dessa.

 

Tips!

Varningslistan


Varningslistan är framtagen av Svensk Handel och som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Listan uppdaterad löpande både i appen Säkerhetscenter och på webben.


 

6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page