INSTÄLLT!!!
branschdagen den 7 maj 2020!

PGA av rådande omständigheter så är branschdagen den 7 maj inställt.

Nästa års branschdag planeras till den 6 maj 2021.