top of page

Producentansvar för elektronik (2014:1075), batterier (2008:834) och ljuskällor (2000:208)

Lek- och Babybranschen tillsammans med andra berörda branschorganisationer startade redan 2001 det gemensamma serviceföretaget El-Kretsen. Syftet var och är att hjälpa de företag som omfattas av producentansvar på elektronik och/eller batterier. El-kretsen är icke-vinstdrivande, de miljöavgifter som tas ut är direkt relaterade till återvinningen och inget annat. Idag har El-Kretsen drygt 1600 kunder och 98 procent av all konsumentelektronik samlas in i El-Kretsens regi.

För dig som producent skall det vara enkelt att ta ansvar för miljön. El-Kretsen har med sitt nationella insamlingssystem och med sitt nära samarbete med återvinnare kontroll på flödena, att elektronikskrot faktiskt samlas in och att hanteringen sker miljöriktigt. Farligt avfall skall omhändertas och resten skall till så stor del som möjligt materialåtervinnas.

Som producent tecknar du anslutningsavtal med El-Kretsen. Därefter får du inlogg till en egen deklarationsportal där man deklarerar de produkter och mängder som sätts på den svenska marknaden. Huvudregel är att deklarera de produkter som omfattas och som köpts in från utlandet eller som ert företag själva tillverkat. Export skall inte deklareras.

 

Mer information samt avtal hittar du på www.el-kretsen.se

 

Är du osäker på om ert företag omfattas eller hur just era produkter skall deklareras, kontakta El-Kretsen på info@el-kretsen.se

Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier.

Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön.

 

För mer information och kontaktuppgifter: Batteriåtervinningen

FTI bild.jpg

Producentansvar förpackningar

I Sverige har vi ett lagstadgat producentansvar för förpackningar sedan 1994. Det innebär att du som har ett företag och uppfyller något av nedanstående kriterier har ett ansvar för att de förpackningar du sätter på den svenska marknaden också samlas in och återvinns.

Eftersom var och en inte kan åka runt och samla in de förpackningar som sätts på marknaden för att återvinna dem, så finns det återvinningsstationer, och det är FTI som ansvarar för dem. Genom att ansluta sig till FTI och betala en avgift utifrån de antal kilo förpackningar du sätter på den svenska marknaden så tar du ditt producentansvar.

Kriterierna:

  • Du fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara)

  • Du för in en förpackad vara till Sverige

  • Du tillverkar en förpackning i Sverige (serviceförpackningar)

  • Du för in en förpackning till Sverige (serviceförpackningar)

  • Du från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare i Sverige (denna definition börjar gälla från den 1 januari 2023)

 

För att ta några exempel så gäller producentansvaret inte för dig som köper en redan förpackad vara från en svensk leverantör eller grossist. Då är det leverantören eller grossisten som har ansvaret.

Om du däremot packar varan en gång till, t.ex. i en kartong för att skicka den till en kund som köpt den i din webshop, då ansvarar du för den förpackning som du tillförde. Återanvänder du en kartong (t ex en kartong som du själv har fått varor i) så ska denna redovisas som en hushållsförpackning när du fyller och skickar varor till privatperson. Om du själv köper in varor från ett annat land, eller tillverkar varorna själv och stoppar dem i en förpackning, då har du också ett producentansvar.

 

Det fina med FTI, som inte är vinstdrivande eller vinstutdelande, är att de kan hjälpa till med alla frågor kring detta. Ansluter ni er till dem blir ni tilldelade en kundansvarig som hjälper er med alla de frågor ni kan tänkas ha. FTI sköter också rapporteringen till Naturvårdsverket, vilken är tillsyns-myndighet gällande producentansvaret.

FTI- stöttar dig genom hela återvinningsresan

Hos FTI får du stöd i alla delar av återvinningskedjan – från insamling och kvalitetssäkring till materialåtervinning för att kunna bli nya förpackningar eller produkter igen. 

Genom deras rikstäckande, etablerade och välkända insamlingssystem, som består av återvinningsstationer och lösningar för fastighetsnära insamling, möjliggör vi för människor att enkelt lämna sina förpackningar till återvinning. Alla förpackningar som vi samlar in går vidare till anläggningar där de sorteras och bearbetas för att i så hög grad som möjligt kunna återvinnas och bli till ny råvara. Genom FTI:s nära kontakter med anläggningar och deras ägare materialbolagen har de spårbarhet i hela kedjan och driver utvecklingen mot cirkulära materialflöden.  

 

Varken FTI eller deras ägare är vinstdrivande eller vinstutdelande, vårt fokus är miljönyttan. Vi ser att vi tillsammans kan minska förpackningarnas klimatpåverkan, och göra skillnad på riktigt – för en mer hållbar framtid.

 Så hjälper FTI dig:   

  • Ger råd och utbildar inom innovativ förpackningsdesign och klimatsmarta val för mer återvinningsbara förpackningar.  Vi samlar in dina förpackningar och säkerställer att de återvinns i så hög grad som möjligt. 

  • Stöttar dig i frågor som rör lagar och regler, samt vid redovisning av förpackningsvolymer och andra myndighetskontakter.

  • Hjälper dig med din rapportering till Naturvårdsverket. 

 

Läs mer HÄR

 

Hör av dig på kund@ftiab.se om du har frågor!

bottom of page