MEdlemskap

Som medlem i Lek & Babybranschen är du med och arbetar för en sund utveckling av den svenska barn-, baby- och leksaksmarknaden, du är med och tar socialt ansvar och verkar för att de produkter vi säljer är säkra.

Lek & Babybranschen är branschorganisationen för alla aktörer på den svenska marknaden för leksaker, hobby, barn- och babyprodukter. Vare sig man är tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare har man stor nytta av ett medlemskap.

Som medlem får du tidig information om regler och standarder och är med och påverkar desamma. Du är med och bidrar till branschens talan gentemot myndigheter och media. Du får även koll på branschen, viktiga kontaktnät och bra medlemsförmåner.

Ingen kan idag klara av att hantera alla lagar och regler själva men tillsammans skapar vi de resurser som behövs.

Vi arbetar för en sund utveckling av branschen
Vårt långsiktiga mål är en ökad marknadsandel för leksaks-, hobby-, och barn- och babyprodukter. Vi arbetar för att utvecklingen ska vara sund ur både ett ekonomiskt och ett etiskt perspektiv. Etik lönar sig, inte minst i en så medialt påpassad och emotionellt laddad bransch som vår. Ett etiskt produktionssätt tjänar hela branschen på! Tillsammans kan vi göra mycket för att förbättra möjligheterna att göra affärer som är både ekonomiskt och etiskt fördelaktiga.

Vi hjälper dig att ta socialt ansvar
När det gäller branschens ansvar för hur arbetsförhållandena ser ut i produktionsledet måste vi samarbeta. Inget enskilt företag kan klara den frågan själv. Det räcker heller inte med att vi i Sverige agerar ensamma. För att våra initiativ ska få effekt måste vi agera globalt. Som medlem deltar man i ett globalt arbete för socialt ansvarstagande.

Vi för din talan
Genom en stark branschorganisation får du en större möjlighet att påverka förutsättningarna för din egen verksamhet och för hela branschen. Tillsammans får vi en starkare röst.

Lek & Babybranschen är också branschens talesman gentemot myndigheter. Vi vill på alla sätt verka för att förutsättningarna för branschen ska förbättras. Ett minst lika viktigt arbete är också att informera medierna. Detta ska göras både proaktivt och reaktivt. Lek & Babybranschen hjälper medlemmarna i kontakter med medierna.

Vi informerar – tidigt
Lek & Babybranschen ger "Early Warnings" och tidig information till medlemmarna. Vi ger dig information om regler och standarder. Vi arbetar aktivt med att hålla våra medlemmar informerade om det regelverk som gäller idag.
Lek & Babybarnschen ger återkommande kurser. Vi har också tillgång till teknisk och juridisk expertis för medlemmarnas räkning.

Vi påverkar regler och standarder
Arbetet med säkerhet och standardisering är en stor fråga för organisationen.

Vi är lagstiftarens kontakt med branschen när ny lagstiftning ska stiftas. Som medlem  får du möjlighet att vara med och påverka. Du får därmed också tidigt information om vilka krav som kommer.

Som medlem får du också möjlighet att vara med och påverka de standarder som tas fram för branschen. Lek- och babybranschen företräder medlemmarna  aktivt i standardiseringsarbetet för TK 404 - Barnartiklar och
TK392 - Leksaker som bedrivs i Sverige (SIS), Europa (CEN) och globalt (ISO). 

Vi ger dig koll på branschen
Lek & Babybranschen ger medlemmarna bra beslutsunderlag. Vi tar emot, bearbetar och sprider information om branschens ekonomiska situation samt information om branschens försäljning och omsättning. Även att träffas för att diskutera branschens utveckling är berikande och ger bra koll på branschen.

Medlemsförmåner
Genom ditt medlemskap i Lek & Babybranschen kan du nyttja många bra förmåner. Både för ditt företag och som privatperson finns mycket pengar att spara.

Läs mer om medlemskapet HÄR.