top of page

Lekens dag 25 april

Leksaker och lek är viktiga delar av barns utveckling, som hjälper de till ett brett spektrum av kunskaper som motorik, sociala färdigheter och fantasi.


När barn leker utvecklas deras hjärnor. Leken är central för barnets fysiska och sociala utveckling. I leken testar barnen sina förmågor och tillgodogör sig kunskaper samtidigt som de har skoj. Leken är lika viktig för ett barn som skolan.


Barn som lekt och uppmuntrats till att leka har helt enkelt bäst chanser att bli friska och lyckliga vuxna.


Trots att leken både är rolig och gör barn lyckliga och dessutom är vital för hälsan och välmående, värderas den inte alltid så högt som den borde av föräldrar och samhället.


Det är därför vi har skapat Lekens dag, en dag då vi vill skapa ett lekuppror! 

 

På Lekens dags hemsida finner du mer information om varför leken är så viktig och varför vi vill skapa en folkrörelse kring leken.


Vad med och fira Lekens dag - nu gör vi lekuppror tillsammans!


11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page