Branschorganisationen för alla som arbetar med
leksaker, hobby-, barn- och babyprodukter

medlemskap

Vi gör din vardag enklare!
Ta reda på hur du blir medlem

LEKEn ÄR VIKTIGT

Leken är viktigt för barnets
lärande och utveckling 

Våra medlemmar gör allt för att
barnen ska ha säkra produkter.

nyheter

Lek & Babybranschen är en del av samarbetsorganisationen Butikerna som i sin tur samarbetar med Företagarna.

I detta nätverk har vi varit med och uppvaktat flera partier i frågor som rör den aktuella situationen för hur företagare ska kunna få lättnader på kostnadssidan under coronakrisen.

Det har bland annat resulterat i ett utspel från M under gårdagen:
https://moderaterna.se/riktat-stod-att-radda-svenska-jobb-och-foretag

Du kan också läsa mer om detta på Företagarnas web:
https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/mars/bra-forslag-att-slopa-arbetsgivaravgifter/

Läs hela inlägget »

Lek & Babybranschen bevakar händelseförloppet och utvecklingen av coronaviruset (Covid-19). Vi befinner oss alla i en ny och utmanande situation. Vi förstår att ni just nu har stort fokus på era medarbetare och kunder. För oss är ni som medlemmar högsta prioritet och vi är mån om er hälsa och välbefinnande.
 
Utvecklingen sker fort och tuffa beslut behöver tas. Det är en ovanlig situation för oss alla. Lek & Babybranschen påverkas som övriga kraftigt av effekterna av coronaviruset (Covid-19). Regeringen har öppnat upp för möjligheten för företag att införa korttidsarbete med statligt stöd. Detta för att mildra dem ekonomiska effekterna.
 
Lek & Babybranschen ställer sig positiva till regeringens besked. Förslaget om korttidspermittering innebär att färre av våra medlemmar kommer att behöva varsla om uppsägning. Vår förhoppning är att förslaget kommer att innebära att färre i vår bransch kommer att förlora jobbet och vi hoppas att förslaget gör det möjligt för våra medlemsföretag att fortsatt kunna driva sina verksamheter.
 
Innan du tar beslut att korttidspermittera är det viktigt att du som arbetsgivare kontaktar din fackförening och ser över ditt kollektivavtal.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att informera ert ombud proaktivt om era planer. Överenskommelsen om korttidspermittering är mellan fack och arbetsgivare.

Styrelsen i Lek & Babybranschen

Läs hela inlägget »

Lördag 25 april 2020 vill vi att hela Sverige lägger sina mobiler på hyllan eller i mobillådan  och släcker ner sina skärmar. Då firas nämligen Alla Barns dag - en dag då vi hyllar lekens betydelse för barns utveckling.

Flera studier visar att unga rör sig allt mindre och att läsningen går ner bland både barn och vuxna. Samtidigt börjar svenskarna mer och mer reflektera och vilja minska mobilanvändning och skärmtid eftersom det tar tid från annat. Forskningen visar dessutom hur viktigt det är med lek och rörelse för barns utveckling, men det glöms ofta bort av de vuxna i en stressig vardag. 

För att lyfta hur viktig leken är för barns utveckling och hälsa skapades Alla Barns dag, en dag som firas sista lördagen i april varje år, första gången firades den 27 april 2019. Det är en dag då vi vill få så många som möjligt, ung som gammal, att för en stund lämna sina mobiler och skärmar och istället ta sig tid att leka och ha kul tillsammans. Initiativtagare är branschorganisationen Lek & Babybranschen. 
Alla Barns dag firas nästa gång 25 april 2020.

Aktuella studier
I dagarna kom bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, ut med en ny stor studie som visar att bara en av fem unga rör sig tillräckligt mycket. Ungdomar bör röra på sig minst en timme om dagen, enligt WHO:s rekommendationer. Enligt studien krävs akuta åtgärder. Läget är allvarligt eftersom unga måste vara fysiskt aktiva, bland annat för att minska risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och viktuppgång.

Andra studier visar att barn och ungas läsning och läsförståelse minskar och att föräldrar inte läser högt för sina barn i lika stor utsträckning som förr.

Enligt Johan Unenge, Barnboksakademin minskar läsande som sysselsättning i alla grupper, även bland vuxna. Han tror att orsaken till det sjunkande läsintresset är att det är mycket annat som konkurrerar (SVT 23/3-19).
– Skolan har som ansvar att göra barn läskunniga men barnen måste även läsa på fritiden och det är föräldrarnas ansvar. Det är bara hälften så många som läser godnattsaga för sitt barn om man jämför med för några år sedan, säger Johan Unenge.

Leken är viktig och har stor betydelse för barnets lärande och utveckling. I leken lär sig barnen sina sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmågor.
– Det är genom lek som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor, menar barnpsykolog Sofia Bidö (leg. psykolog och leg. psykoterapeut, verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling).
Att barn får leka och utvecklas är dessutom en rättighet enligt Barnkonventionen.
 

Läs hela inlägget »

årets leksak

årets spel

årets babyprodukt

Om oss

Lek & Babybranschen ska se till att alla som säljer leksaker, hobby-, barn - och babyprodukter i Sverige är införstådda med gällande lagar och förordningar.

Alla som arbetar med produkter inom våra områden ska vara medlemmar och vi ska verka för att inga farliga leksaker eller barn- och babyprodukter kommer in i landet.

KALENDARIUM

SAMARBETSPARTNERS

Lek & Babybranschen , Box 22 307, 104 22 Stockholm
  Dataskyddspolicy