Branschorganisationen för alla som arbetar med
leksaker, hobby-, barn- och babyprodukter

medlemskap

Vi gör din vardag enklare!
Ta reda på hur du blir medlem

LEKEn ÄR VIKTIGT

Leken är viktigt för barnets
lärande och utveckling 

Våra medlemmar gör allt för att
barnen ska ha säkra produkter.

årets leksak

årets spel

årets babyprodukt

Om oss

Lek & Babybranschen ska se till att alla som säljer leksaker, hobby-, barn - och babyprodukter i Sverige är införstådda med gällande lagar och förordningar.

Alla som arbetar med produkter inom våra områden ska vara medlemmar och vi ska verka för att inga farliga leksaker eller barn- och babyprodukter kommer in i landet.

NYHETER

Man måste ha kontroll över vilken plast som har tagits in för återvinning om man ska använda den i leksaker.
 
Även inom leksaksbranschen är hållbar avfallshantering och en cirkulär ekonomi i fokus, men vi kan självklart aldrig kompromissa när det gäller leksakernas säkerhet. Lek & Babybranschens medlemmar prioriterar leksakernas säkerhet och investerar tid och pengar för att se till att deras leksaker är säkra för barn att leka med.

EU har strikt lagstiftning för leksakers säkerhet, bland annat om vilka ämnen som får finnas i leksaker. Dessa regler har överenskommits på vetenskaplig grund och innehåller en ”buffert” som tillför en extra säkerhetsmarginal. Tyvärr ignorerar vissa oseriösa handlare reglerna - det är därför effektiv marknadsövervakning är nödvändig för att säkerställa att osäkra leksaker inte kommer i barns händer.

Rapporten "Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste in New Products" lyfter fram den hållbarhetsutmaning som leksakstillverkarna ställs inför. Det handlar om att finna möjliga och säkra alternativ till att använda jungfrulig plast, samtidigt som man uppfyller de strikta kraven i Leksaksdirektivet och annan relevant EU-lagstiftning.

En sak är klar: oavsett vilken källa material kommer från gör Lek & Babybranschens medlemmar allt vad den kan för att se till att deras leksaker är säkra för barn att leka med.

Läs hela inlägget »

Välkommen till en fokusdag där vi går igenom hela ”kedjan” av kemikaliearbete inom ett företag, inklusive många praktiska övningar och konkreta exempel längs vägen.
 
Utbildningen hålls av Johanna Wachtmeister (disputerad kemist) som är lagstiftnings- och materialkunnig och Carmen Daoud (civilingenjör/kemist) som tidigare ansvarat för hållbarhet och kemikalier inom detaljhandeln. De kommer från hållbarhetsbyrån Trossa. 
Utbildningen täcker nedan områden och inkluderar interaktiva övningar och flertal tillfällen för diskussion:

  • Helheten i ett relevant Chemicals Management (kemikaliearbete) - Vad innefattar det?
  • Lagstiftning
  • Säkerställa slutprodukt vs. Säkerställa produktion ur kemikaliesynpunkt


Tid: Torsdag den 25 oktober, 10.00-16.00. Registrering från kl 9.45
Plats: Företagarna, Rådmansgatan 40, Stockholm
Pris (inkl. lunch, fika  och kursintyg): 
Medlemmar i Lek & Babybranschen 2 990 kr/person exkl. moms.
Icke medlemmar: 3 990 kr/person exkl. moms.

Anmäl dig senast den 15 oktober till  jennifer@lekobaby.se. Vid anmälan ange fullständig fakturaadress samt meddela eventuella allergier eller specialkost.

Det finns begränsat antal platser så var ute i god tid! Anmälan är bindande - det går dock att överlåta anmälan till annan person.

Läs hela inlägget »

Big Baby öppnar sin första butik i Malmö. Det blir det första butiken för Big Baby i Skåneregionen. Big Babys butik i Malmö kommer öppna under första delen av 2019 och ligger vid Svågertorp.

Läs hela inlägget »

Barnartiklar och leksaker växte med 20 procent under första kvartalet 2018, vilket var något svagare än samma period i fjol. Detta beror delvis på att delbranschen var en av de snabbast växande under fjolåret, vilket lagt årets ribba högt.

En annan faktor är att leksaksbranschen är en av de mest säsongsbundna i sällanköpsvaruhandeln i och med att en hög andel av årets försäljning sker inför jul, vilket kan dämpa efterfrågan under första kvartalet.

Källa: E-barometern

Läs hela inlägget »

KALENDARIUM

SAMARBETSPARTNERS

Lek & Babybranschen , c/o Företagarna, Rådmansgatan 40, 106 67 Stockholm
  Dataskyddspolicy