top of page

Färre födslar både i Sverige och övriga världen

Antalet barn som föddes i Sverige 2020 var något färre än föregående år. De senaste fem åren har det fötts ungefär 115 000 barn per år. Det är ungefär 25 000 fler per år än under åren i början av 2000-talet. Allt enligt SCB.


Totalt föddes i Sverige 113 077 barn 2020; 54 822 flickor och 58 255 pojkar. Flest barn föddes i maj och därefter kom juli och augusti.

Även på andra håll i världen minskade antalet födslar. Så det blev inte någon covid-babyboom. Födelsetalen i Frankrike är till exempel de lägsta sedan 1945. Detta trots att årets tre första månader, utan pandemi, var genomsnittliga för andra år.

Inte heller i övriga Europa finns det spår av någon covid-babyboom. Enligt en studie i Italien sjönk födelsetalet med 22 procent förra året. I Tyskland förväntas en minskning på 15 procent. I USA oroar man sig för en nedgång på mellan 300 000 och 500 000 födda.

I Kina sjönk antalet födslar med 15 procent under 2020, trots övergivandet av enbarnspolitiken i Mellanriket.


Samtidigt noterar vi att det föds fler tvillingar än någonsin tidigare. Cirka 1,6 miljoner över hela världen närmare bestämt. Det betyder att var 42:a födsel är en tvillingfödsel. Andelen är just nu speciellt hög i Europa och Nordamerika.


Vi får hoppas att det är 2021 som får en babyboom.

Sverige: Totalt födda barn 2020 per månad

Januari 9 677 Februari 8 954 Mars 9 646 April 9 713 Maj 10 408 Juni 9 877 Juli 10 119 Augusti 9 959 September 9 323 Oktober 9 174 November 8 194

December 8 033 Totalt 113 077

73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page