top of page

Inga farliga kemikalier i nappar på den svenska marknaden

Små barn skulle kunna exponeras för farliga kemikalier genom nappar. Därför har Kemikalieinspektionen kontrollerat 26 olika nappar. Samtliga fick godkänt när det gäller kemikalierisk. Nappar av silikon och naturgummi klarade kontrollen lika bra.


– Det ser generellt ut som att man kan känna sig trygg när det gäller kemikalierisk och nappar på svenska marknaden, säger Kerstin Gustafsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.


De nappar som kontrollerades var av både välkända och okända varumärken. Inköpen gjordes från webbutiker med sidor på svenska. Priset varierade mellan 23 och 163 kronor per styck. Urvalet syftade till att få en bred bild av utbudet på den svenska marknaden.


Resultaten visade att ingen av de testade napparna innehöll farliga ämnen som överskred gränsvärdena. Napparna var av silikon eller naturgummi (latex).


Kemikalieinspektionen bedömer därför att nappar på den svenska marknaden generellt är säkra ut ett kemikalieperspektiv.26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page