top of page

Säga upp sitt lokalhyreskontrakt för att få ändrade hyresvillkor?

Vår advokat Dan-Michael Sagell reder här ut hur man ska gå tillväga om man vill säga upp sitt lokalhyreskontrakt för att få andra villkor. Fallgroparna är många, så se upp!

Fråga: Jag tänker säga upp mitt hyreskontrakt för att jag vill få bättre hyresvillkor, bland annat en lägre hyra nästa hyresperiod. Jag planerar inte att flytta från min lokal. Hur ska jag göra för att min uppsägning ska bli rätt gjord juridiskt?


Svar: Reglerna om hur man som lokalhyresgäst säger upp sitt hyreskontrakt för villkorsändring, som det heter om man inte vill flytta utan bara vill ha ändrade hyresvillkor för nästa hyresperiod, finns i 12 kap. 58 a § jordabalken (hyreslagen).

För det första ska uppsägningen vara skriftlig och skickas till hyresvärden med rekommenderat brev. Uppsägningen ska skickas innan uppsägningstiden går ut. Är hyrestiden exempelvis tre år från den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023 och uppsägningstiden är nio månader, ska uppsägningen till hyresvärden skickas senast ett par dagar före den 31 december 2022.


Uppsägningen måste skickas med rekommenderat brev till den adressen som hyresvärden har upplyst hyresgästen om är hyresvärdens adress. Det rekommenderade brevet måste vara poststämplat före den 1 januari 2023. Om sådan poststämpel saknas och uppsägningen kommer fram några dagar efter den 31 december 2022 till hyresvärden, anses det inte ha skett en uppsägning och hyresgästen är bunden av de gällande hyresvillkoren i ytterligare tre år, det vill säga också i nästa hyresperiod.


För det andra måste det klart framgå av uppsägningen att den gäller för villkorsändring och inte för avflyttning. Vidare måste uppsägningen innehålla uppgift om de nya hyresvillkor som hyresgästen vill ha, till exempel hyressänkning till ett visst angivet belopp. Om uppsägningen saknar uppgifter om de ändringar som hyresgästen vill ha är uppsägningen ogiltig, och hyresgästen blir bunden av de gällande hyresvillkoren i ytterligare en hyresperiod.


För det tredje om hyresvärden inte går med på hyresgästens önskemål om ändrade hyresvillkor och om parterna inte kan träffa en överenskommelse om nya hyresvillkor, måste hyresgästen hänskjuta uppsägningen till hyresnämnden för medling inom två månader från det att uppsägningen gjordes. I mitt exempel måste detta hänskjutande ha kommit in till hyresnämnden senast den 15 februari 2023 om uppsägningen skedde den 15 december 2022. Om hyresgästen inte gör detta, är hyresgästen bunden av de gällande hyresvillkoren i ytterligare en hyresperiod.


Min erfarenhet är att man som lokalhyresgäst ofta missar att uppge alla de ändringar som man vill ha i uppsägningen eller missar att hänskjuta uppsägningen till hyresnämnden inom två månader från det man gjorde uppsägningen. Dessa missar innebär att uppsägningen blir ogiltig och att hyresgästen blir bunden av sina nuvarande hyresvillkor och hyresbelopp i ytterligare en hyresperiod!


Som medlem får du 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning fyra gånger per år. Du får dessutom en rabatterad timtaxa vid eventuellt behov av att köpa juridiska tjänster. Vår samarbetspartner är en advokatbyrå som har lång erfarenhet inom handeln. Kontakta jennifer@lekobaby.se om du vill komma i kontakt med advokat Dab.Michael Sagell.


Ansök om medlemskap HÄR

Rådgivningen kan handla om bland annat: Franchiseavtal, hyresavtal, medlemsavtal, kompanjonsavtal, leverantörsavtal, köpeavtal, leasingavtal, kreditavtal, borgensförbindelser, sponsoravtal, produktansvar, företagsöverlåtelser, bolagsfrågor, generationsskifte, gåvor, äktenskapsförord, testamente, boutredningar, och arvsskifte.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page