top of page

Simhjälpsmedel

Som förälder förväntar man sig att de simhjälpmedel som finns på svenska marknaden är säkra och har genomgått alla tester och uppfyller alla krav. Dessvärre verkar det som om det förekommer flera icke-godkända simhjälpmedel.


Att simhjälpmedel är CE-märkta beror på att de är personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment, PPE) och inte, som många verkar tro, att de är leksaker. Simhjälpmedel är PPE kategori 2 vilket innebär att de ska genomgå en typkontroll hos ett anmält organ som har sitt säte inom EU. Det är också viktigt att typkontrollen görs av ett anmält organ som är godkänt för just denna standard och således har korrekt utrustning för att genomföra just den typ av kontroll. 


Den standard som hanterar simhjälpmedel som man bär på kroppen heter EN 13138-1:2021. Standarden innehåller en hel del krav som gör att man enkelt ser om produkterna är godkända eller ej:


  • Färgen: i den gällande standarden finns krav på färg på produkterna. Produkterna ska vara tydligt synliga i bassänger/vattenmiljöer, vilket innebär att de ska ha tydlig kontrast till vita, ljusbeige, blå, blågröna och turkosa nyanser. I tillägg ska de snabbt kunna upptäckas i en insjö med lite mer brunaktigt vatten. Detta innebär att produkter som är blå, blågröna, turkosa, vita, ljusgrå, pastellfärger, beige, brun mm kan vara tveksamma om de uppfyller kraven i standarden. Generellt sett ska produkterna ha en färg som ger stark kontrast och är uppenbart synliga när barnet befinner sig i vatten (bassäng, havet, insjö, pool)


  • Varningar och information: På själva produkten ska det finnas viktig information och varningar och det finns krav på textstorlek. Det rör sig om en hel del text som ska in så om det finns väldigt lite text på produkten och texten är liten i storlek, så kan du vara tämligen säker på att produkten inte uppfyller kraven. 


  • Det ska finnas ”bäst-före-information” på själva produkten och förpackningen.


  • Det ska finnas en hänvisning till standarden EN 13138-1:2021 på produkten och förpackningen. OBS! Årtalet 2021 ska finnas med annars kan du inte vara säker på att produkten uppfyller nu gällande krav. 


Som inköpare kan du, förutom att kontrollera ovan, kräva av din leverantör:


  • Typkontrollsintyg (EC Type Examination). Kontrollera att de som utfört kontrollen är ett anmält organ inom EU (ofta ett testinstitut).


  • EC DoC då detta antingen ska medfölja själva produkten som ett fysiskt dokument eller ska det på produkten finnas en hänvisning var det går att få en elektronisk kopia. Detta dokument ska finnas tillgängligt för konsumenten och inget som leverantören kan neka konsumenten att ta del av.


Text och samarbete med Johanna Olsson Rudnert

14 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page