top of page

Vilseledande att påstå att tre av fyra leksaker kan vara farliga

Uppdaterat: 5 feb. 2021Konsumentverket släppte nyligen sin rapport Leksaker för små barn, efter en genomförd marknadskontroll av leksaker från sju aktörer som inte har leksaker som sin huvudfokus. Totalt har de inhandlat 15 produkter och funnit brister i 10 av produkterna. Myndigheterna gör stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Att därför i media påstå att leksaker är farliga är inte bara felaktigt utan skrämmer upp och vilseleder konsumenten. Medlemmarna i branschorganisationen Lek & Babybranschen strävar ständigt efter att uppfylla alla krav som ställs i standarder, förordningar och direktiv som reglerar vår bransch. Många av de svenska företagen går ibland även längre än vad lagstiftningen kräver. - Vi uppmuntrar till marknadskontroller och är tacksamma över att leksaker som inte lever upp till alla krav tas bort från marknaden. Men att påstå att tre av fyra leksaker kan vara farliga är inte bara felaktigt, det skrämmer upp och vilseleder konsumenterna på ett obefogat sätt. Efter att bara ha testat 15 produkter går det inte att påtala att leksaker är farliga. Myndigheterna gör stickprovskontroller med fokus på att hitta brister, säger Jennifer Rydén Englund, vd i Lek & Babybranschen. Visste du till exempel att en plastsked för att (låtsas)mata en docka har striktare krav på sig än en riktig plastsked som är avsedd att stoppa i barnets mun? Liksom maskeradkläder för barn gentemot de kläder barn har på sig dagligen? En leksaksflöjt omfattas av strängare regler än ett riktigt instrument som ett barn spelar på. Gummileksaker har striktare krav än de latexhandskar som barn kan använda när de målar. En dockservis är hårdare reglerad än en riktig kopp. Exemplen är många. - Köp leksaker som har CE-märkning. Då ska du som konsument känna dig trygg oavsett om leksaken är tillverkad inom eller utanför EU. CE-märket bekräftar nämligen att leksaken uppfyller kraven i gällande EU-lagstiftning, avslutar Jennifer Rydén Englund och uppmanar till försiktighet vid nätshopping utanför EU. Vidare ska det finnas kontaktuppgifter till tillverkaren och importören och nödvändiga varningar ska finnas och vara korrekta.14 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page