top of page

VÄRDET AV BARNS LEK

Leken är viktig och har stor betydelse för barnets lärande och utveckling.
I leken lär sig barnen sina sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmågor.

Lek handlar om att föreställa sig möjligheterna. Det handlar om att skapa och utforska, lyckas och misslyckas, och framför allt, det handlar om att ha kul! Leken är linsen genom vilken barn upplever sin värld och har en påvisad positiv inverkan på barns utveckling, hälsa och välbefinnande.

Alla vet att barn kan och kommer att leka med nästan vad som helst. Forskning visar att leksaker har en positiv fördel att leka. Leksaker använder barnens fantasi och uppmuntrar dem att leka längre.

Leksakerna har också blivit designade med barns säkerhet i åtanke. Idag finns det en leksak där ute för att passa alla barns lekbehov. Från det mest grundläggande byggstenen till komplexa elektroniska robotar som barn kan programmera för att dansa.

Över 200 000 människor inom EU är involverade i att ta fram roliga, säkra leksaker för våra barn.

Under 2018 och 2019 kommer Lek & Babybranschen arbeta för att informera om hur viktigt leken är för barnens utveckling.

78360e0d-bf16-41fb-a109-f55df5ff6249.jpg
85e0cfad-ed61-4e19-9e6a-06ab1a0c3e78.jpg
eb6b0eb3-8b7a-4a7e-ab13-0b34c4b6632e.jpg
bottom of page