top of page

Rätt att kunna byta eller reklamera en vara utan kvitto

Uppdaterat: 24 maj 2023

Fråga:

Har en kund en laglig rätt att byta eller reklamera en vara trots att kunden inte kan visa ett kvitto på köpet av varan?


Svar:

En kund (konsument) har alltid rätt att byta eller att reklamera en felaktig vara. Det finns inget stöd i lagen som säger att rätten att byta eller reklamera en felaktig vara kräver uppvisandet av ett kvitto. Däremot kan ju kunden bara byta eller reklamera en felaktig vara hos den handlaren som har sålt varan. Ett byte och en reklamation kan således inte ske hos någon annan handlare. Jag bortser här från vad som kan gälla för en handlare inom en kedja. Kunden kan emellertid inte byta och reklamera hos en handlare som tillhör en annan kedja. Utgångspunkten är således att kunden ska vända sig till den affären där kunden har köpt den felaktiga varan.


Ett kvitto är ett bevis. Om kunden inte kan med ett kvitto bevisa var den felaktiga varan är köpt, har kunden emellertid möjligheten att bevisa sitt köp på annat sätt exempelvis med hjälp av kontoutdrag för kortköp eller med vittnen. Denna bevisning krävs naturligtvis bara om handlaren av någon anledning anser att kunden inte har köpt den felaktiga varan från just denna handlare.


Vid öppet köp, det vill säga en rätt att lämna tillbaka en felfri vara så är det handlaren som bestämmer villkoren för öppet köp. Handlaren bestämmer själv om denna rätt omfattar bara ett byte till en annan vara eller också en rätt att lämna tillbaka den felfria varan och få pengarna tillbaka/eller ett tillgodokvitto, hur lång tid ett öppet köp ska vara, om förpackningen ska vara intakt eller inte, osv. Handlaren kan då också bestämma för öppet köp, att bytesrätten eller återtagandet av felfri vara bara gäller mot uppvisandet av kvittot. Det måste dock framgå tydligt i butiken att bytesrätten eller återtagandet av en felfri vara bara gäller mot uppvisandet av kvittot. På så sätt stänger man ute all annan bevisning i form av kontoutdrag, vittnen etc vid det öppna köpet av felfri vara.


Text: advokat Dan-Michael Sagell13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page